Hosting WordPress

SINH VIÊN
 • 1 GB Dung lượng SSD
 • 01 Website
 • 50 GB Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
CÁ NHÂN
 • 2 GB Dung lượng SSD
 • 01 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
KHỞI NGHIỆP
 • 4 GB Dung lượng SSD
 • 05 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MsSQL Account
 • Backup / Scan Virus
DOANH NGHIỆP
 • 6 GB Dung lượng SSD
 • 07 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
THƯƠNG MẠI
 • 10 GB Dung lượng SSD
 • 09 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
CHUYÊN NGHIỆP
 • 15 GB Dung lượng SSD
 • 11 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus
CHUYÊN GIA
 • 20 GB Dung lượng SSD
 • 13 Website
 • Unlimited Băng thông
 • Hỗ trợ Wordpress
 • Unlimited Parked Domain
 • Unlimited MySQL Account
 • Backup / Scan Virus