Thuê Server Riêng

SERVER 01
 • Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU
 • 16 GB (+ 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 300GB SAS 15K 3.5' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3
SERVER 02

SERVER DELL R610

 • 2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache CPU
 • 16 GB ( + 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 600GB SAS 10K 2.5'' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
SERVER 03

SERVER DELL R620 OP2

 • Intel® Xeon® E5-2670 2,60 GHz, 8 Core, 20M Cache CPU
 • 32 GB + 16 GB miễn phí RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
Starting from
7,500,000 VNĐ 6,375,000 VNĐ
3 tháng
Đăng ký
SERVER 04

SERVER DELL R620 OP3

 • Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU
 • 32 GB + 16 GB miễn phí RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
Starting from
9,300,000 VNĐ 7,905,000 VNĐ
3 tháng
Đăng ký
SERVER 05

SERVER DELL R630 OP1

 • Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 32 GB + 16GB FREE RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
Starting from
12,000,000 VNĐ 10,200,000 VNĐ
3 tháng
Đăng ký
SERVER 06

DELL R730XD OP1

 • Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 12Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU
 • RAM: 32 GB ( + 16GB FREE ) RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3
Starting from
14,100,000 VNĐ 11,985,000 VNĐ
3 tháng
Đăng ký