Cloud VPS - DataCenter FPT Move

Cloud VPS 01 - Ms Hòa


 
179,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

1 GB RAM

20GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

VPS TEST


 
327,000 VNĐ
3 tháng

1 vCore CPU E5-XXX CPU

768 MB RAM

15 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS 02 - Mr Tế


 
369,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

2 GB RAM

30 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software