Cloud VPS - DataCenter FPT Move

Cloud VPS 01 - Ms Hòa
 • 2 vCore E5-2670 CPU
 • 1 GB RAM
 • 20GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
VPS TEST
 • 1 vCore CPU E5-XXX CPU
 • 768 MB RAM
 • 15 GB SAN Cloud Storage
 • Reboot, Restart, Power on, Power off
 • Unlimited Băng Thông
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
Cloud VPS 02 - Mr Tế
 • 2 vCore E5-2670 CPU
 • 2 GB RAM
 • 30 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software