Cloud VPS Giá Rẻ

Cloud VPS A


Starting from   327,000 VNĐ
3 tháng

1 vCore CPU E5-XXX CPU

768 MB RAM

15 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS B


 
390,000 VNĐ
3 tháng

2 vCore CPU E5-XXX CPU

1 GB RAM

20 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS C


 
780,000 VNĐ
3 tháng

2 vCore CPU E5-XXX CPU

2 GB RAM

40 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS D


 
1,170,000 VNĐ
3 tháng

4 vCore CPU E5-XXX CPU

3 GB RAM

60 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS E


 
1,560,000 VNĐ
3 tháng

4 vCore CPU E5-XXX CPU

4 GB RAM

80 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Cloud VPS F


 
2,340,000 VNĐ
3 tháng

6 vCore CPU E5-XXX CPU

6 GB RAM

100 GB SAN Cloud Storage

Reboot, Restart, Power on, Power off

Unlimited Băng Thông

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS