Hosting WordPress

BK-WP01


 
300,000 VNĐ
06 tháng

750 MB Dung lượng SSD

20GB Băng thông

01 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

BK-WP02


 
480,000 VNĐ 288,000 VNĐ
06 tháng

1,5 GB + 512 MB Dung lượng SSD

50 GB Băng thông

03 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

BK-WP03


 
840,000 VNĐ
06 tháng

2,5 GB + 512 MB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

05 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

BK-WP04


 
1,140,000 VNĐ
06 tháng

4 GB + 512 MB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

07 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

BK-WP05


 
1,680,000 VNĐ
06 tháng

8 GB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

11 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

BK-WP06


 
3,300,000 VNĐ
06 tháng

20 GB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

11 Website

Hỗ trợ Wordpress

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus