Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 2 vCore E5-2670 CPU
 • 1 GB + 512M RAM RAM
 • 20 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
CLOUD VPS 02

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 512M RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 2 vCore E5-2670 CPU
 • 2 GB + 512M RAM RAM
 • 30 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
CLOUD VPS 03

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 4 vCore E5-2670 CPU
 • 4 GB + 1GB RAM RAM
 • 70 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
CLOUD VPS 04

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 6 vCore E5-2670 CPU
 • 6 GB + 1GB RAM RAM
 • 100 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
Starting from
999,000 VNĐ 699,300 VNĐ
01 tháng
Đăng ký
CLOUD VPS 05

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 8 vCore E5-2670 CPU
 • 8 GB + 1GB RAM RAM
 • 130 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software
CLOUD VPS 06

(*) Tặng Direct Admin miễn phí
(*) Tặng 01GB RAM khi đăng ký từ 12 tháng trở lên

 • 8 vCore E5-2670 CPU
 • 12 GB + 1GB RAM RAM
 • 150 GB SSD Cloud Storage
 • 100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Địa chỉ IP
 • Hỗ trợ chống DDoS
 • Miễn Phí Setup
 • Free DA Bản Quyền Software