Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01


Starting from   179,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

1 GB RAM

20GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 02


Starting from   369,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

2 GB RAM

30 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 03


Starting from   679,000 VNĐ
01 tháng

4 vCore E5-2670 CPU

4 GB RAM

70 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 04


Starting from   999,000 VNĐ
01 tháng

6 vCore E5-2670 CPU

6 GB RAM

100 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 05


Starting from   1,199,000 VNĐ
01 tháng

8 vCore E5-2670 CPU

8 GB RAM

130 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 06


Starting from   1,899,000 VNĐ
01 tháng

8 vCore E5-2670 CPU

12 GB RAM

150 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software