Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01


 
179,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

1 GB RAM

20GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 02


 
369,000 VNĐ
01 tháng

2 vCore E5-2670 CPU

2 GB RAM

30 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 03


 
679,000 VNĐ
01 tháng

4 vCore E5-2670 CPU

4 GB RAM

70 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 04


 
999,000 VNĐ
01 tháng

6 vCore E5-2670 CPU

6 GB RAM

100 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 05


 
1,199,000 VNĐ
01 tháng

8 vCore E5-2670 CPU

8 GB RAM

130 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 06


 
1,899,000 VNĐ
01 tháng

8 vCore E5-2670 CPU

12 GB RAM

150 GB SSD Cloud Storage

100% ổ Intel SSD Pro Lưu trữ

Unlimited Bandwidth

1 Địa chỉ IP

Hỗ trợ chống DDoS

Miễn Phí Setup

Free DA Bản Quyền Software