Quét bảo mật Website

Scan_Security_Website


 
300,000 VNĐ
01 tháng

RÀ QUÉT LỖ HỔNG
Rà quét lỗ hổng Website, Web Service
Cảnh báo ngay khi có lỗ hổng nguy hiểm
Thu thập thông tin liên quan đến Website


Thay đổi nội dung, cấu trúc Phát hiện bất thường

Security_Website


 
1,500,000 VNĐ
06 tháng

KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Hướng dẫn khắc phục sự cố chi tiết
Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7
Hỗ trợ qua Email/Hotline/Teamviewer
Tư vấn đảm bảo an ninh Website