Quét Bảo Mật Cloud VPS/Server

Scan_Security_Server


 
900,000 VNĐ
3 tháng

RÀ QUÉT LỖ HỔNG
Rà quét lỗ hổng Server, Web Service
Cảnh báo ngay khi có lỗ hổng nguy hiểm
Thu thập thông tin liên quan đến Server


Thay đổi nội dung, cấu trúc Phát hiện bất thường

Security_Server


 
1,500,000 VNĐ
06 tháng

KHẮC PHỤC SỰ CỐ
Hướng dẫn khắc phục sự cố chi tiết
Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7
Hỗ trợ qua Email/Hotline/Teamviewer
Tư vấn đảm bảo an ninh Website