Thuê Chỗ Đặt Server

COLO 1


 
4,470,000 VNĐ
3 tháng

1U Chuẩn không gian

300 W Công suất điện

100 Mbps Băng thông trong nước

10 Mbps Băng thông quốc tế

KGH Lưu lượng truyển tải

100 Mbps Cổng cắm mạng

COLO 2


 
5,550,000 VNĐ
3 tháng

2U Chuẩn không gian

500 W Công suất điện

100 Mbps Băng thông trong nước

10 Mbps Băng thông quốc tế

KGH Lưu lượng truyển tải

100 Mbps Cổng cắm mạng

COLO 3


 
6,900,000 VNĐ
3 tháng

1U Chuẩn không gian

400 W Công suất điện

200 Mbps Băng thông trong nước

10 Mbps Băng thông quốc tế

KGH Lưu lượng truyển tải

1 Gbps Cổng cắm mạng

COLO 4


 
8,250,000 VNĐ
3 tháng

1U Chuẩn không gian

400 W Công suất điện

300 Mbps Băng thông trong nước

20 Mbps Băng thông quốc tế

KGH Lưu lượng truyển tải

1 Gbps Cổng cắm mạng

COLO 5


 
14,700,000 VNĐ
3 tháng

5U Chuẩn không gian

900 W Công suất điện

400 Mbps Băng thông trong nước

30 Mbps Băng thông quốc tế

KGH Lưu lượng truyển tải

1 Gbps Cổng cắm mạng