Email Server Doanh Nghiệp

BKH-SV10


 
1,200,000 VND
12 tháng

10 mail Số tài khoản

25 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV20


 
2,160,000 VND
12 tháng

20 mail Số tài khoản

50 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV5


 
600,000 VND
12 tháng

5 mail Số tài khoản

10 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

BKH-SV50


 
5,760,000 VND
12 tháng

50 mail Số tài khoản

50 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ

EMAIL-SV100


 
12,288,000 VND
12 tháng

Unlimited mail Số tài khoản

250 GB Dung lượng lưu trữ

500 email/1/User Số email gửi/ngày

Webmail/ Outlook Kiểm tra Email

Hàng ngày Backup

24/7/365 Hỗ trợ