Cloud SSD VPS

CLOUD VPS 01


Starting from   200,000 VND
01 tháng

1 GB + 512 MB free RAM

2 Core CPU

20GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 02


Starting from   400,000 VND
01 tháng

2 GB + 512 MB free RAM

2 Core CPU

30GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 03


Starting from   800,000 VND
01 tháng

4 GB + 512 MB free RAM

4 Core CPU

70GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 04


Starting from   1,200,000 VND
01 tháng

6 GB + 512 MB free RAM

6 Core CPU

100GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 05


Starting from   1,600,000 VND
01 tháng

8 GB + 512 MB free RAM

8 Core CPU

130GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 06


Starting from   2,400,000 VND
01 tháng

12 GB + 512 MB free RAM

8 Core CPU

150GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software