Cloud SSD VPS 125.33

CLOUD VPS 01


 
200,000 VNĐ
01 tháng

1 GB RAM

2 Core CPU

20GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 02


 
400,000 VNĐ
01 tháng

2 GB + 512 MB free RAM

2 Core + 2 Core free CPU

30GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 03


 
800,000 VNĐ
01 tháng

4 GB + 512 MB free RAM

4 Core + 2 Core free CPU

70GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 04


 
1,200,000 VNĐ
01 tháng

6 GB + 512 MB free RAM

6 Core + 2 Core free CPU

100GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 05


 
1,600,000 VNĐ
01 tháng

8 GB + 512 MB free RAM

8 Core + 2 Core free CPU

130GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software

CLOUD VPS 06


 
2,400,000 VNĐ
01 tháng

12 GB + 512 MB free RAM

8 Core + 2 Core free CPU

150GB [SSD Cloud] HDD

Unlimited Bandwidth

Miễn Phí Setup

1 Địa chỉ IP

Free DA Bản Quyền Software