Phần Mềm Bản Quyền

CloudLinux – Internal

Dành cho khách hàng đang sử dụng VPS hoặc Server tại BKHOST

CloudLinux – External

Dành cho khách hàng đang sử dụng VPS hoặc Server của nhà cung cấp khác

VPS – Internal

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của BKHOST.VN

VPS – External

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng thuê bản quyền cPanel không có dịch vụ VPS tại BKHOST.VN

Server – Internal

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của BKHOST.VN

Máy chủ ảo - VPS

Bản quyền DirectAdmin, chỉ dành cho khách có dịch vụ VPS/Server tại BKHOST.VN

Máy chủ riêng

Bản quyền DirectAdmin Áp dụng cho khách chỉ thuê bản quyền, không có dịch vụ VPS/Server tại BKHOST.VN

Lifetime Directadmin

Bản quyền DirectAdmin không có thời hạn. Chỉ thanh toán một lần.

Litespeed – Enterspire
  • VPS không quá 2Gb RAM và 500 kết nối đồng thời. Bản quyền phần mềm LiteSpeed dành cho VPS. Yêu cầu
Litespeed – Ultra

VPS không chạy quá 8Gb RAM và 600 kết nối đồng thời Đối với VPS cấu hình cao hơn

Litespeed – 01 CPU

Bản quyền LSWS dành cho 1 CPU Áp dụng cho VPS quá 8Gb RAM hoặc 600 kết nối đồng thời. Áp dụng cho máy chủ 1 CPU

Litespeed – 02 CPU

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 2 CPU

Litespeed – 04 CPU

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 4 CPU

Litespeed – 08 CPU

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 8 CPU

Web Host Edition - Unlimited Domains (Server)

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng

  • Không giới hạn - Số tên miền
Web Host Edition - Unlimited Domains (VPS)

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng

  • Không giới hạn - Số tên miền
Web Pro Edition - 30 Domain (VPS)

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng

  • 30 Domain - Số tên miền
Web Pro Edition - 30 Domain (Server)

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng

  • Không giới hạn - Số tên miền
Web Admin Edition (10 Domains) - VPS

Web Admin Edition (10 Domains) – sử dụng thêm Power Pack cho Windows

Web Admin Edition (10 Domains) - Server

Web Admin Edition (10 Domains) – sử dụng thêm Power Pack cho Windows

Plesk Power Pack (VPS)

Plesk Power Pack
(Quản lý PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)

Plesk Power Pack (Server)

Sử dụng thêm Power Pack cho Windows