Phần Mềm Bản Quyền

CloudLinux – Internal


 
210,000 VNĐ
01 tháng

Dành cho khách hàng đang sử dụng VPS hoặc Server tại BKHOST


CloudLinux – External


 
252,000 VNĐ
01 tháng

Dành cho khách hàng đang sử dụng VPS hoặc Server của nhà cung cấp khác


VPS – Internal


 
294,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của BKHOST.VN


VPS – External


 
360,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo Áp dụng cho khách hàng thuê bản quyền cPanel không có dịch vụ VPS tại BKHOST.VN


Server – Internal


 
910,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của BKHOST.VN


Máy chủ ảo - VPS


 
215,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền DirectAdmin, chỉ dành cho khách có dịch vụ VPS/Server tại BKHOST.VN


Máy chủ riêng


 
350,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền DirectAdmin Áp dụng cho khách chỉ thuê bản quyền, không có dịch vụ VPS/Server tại BKHOST.VN


Lifetime Directadmin


 
6,900,000 VNĐ

Bản quyền DirectAdmin không có thời hạn. Chỉ thanh toán một lần.


Litespeed – Enterspire


 
380,000 VNĐ
01 tháng

VPS không quá 2Gb RAM và 500 kết nối đồng thời. Bản quyền phần mềm LiteSpeed dành cho VPS. Yêu cầu

Litespeed – Ultra


 
520,000 VNĐ
01 tháng

VPS không chạy quá 8Gb RAM và 600 kết nối đồng thời Đối với VPS cấu hình cao hơn


Litespeed – 01 CPU


 
780,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền LSWS dành cho 1 CPU Áp dụng cho VPS quá 8Gb RAM hoặc 600 kết nối đồng thời. Áp dụng cho máy chủ 1 CPU


Litespeed – 02 CPU


 
1,250,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 2 CPU


Litespeed – 04 CPU


 
1,600,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 4 CPU


Litespeed – 08 CPU


 
2,432,000 VNĐ
01 tháng

Bản quyền LiteSpeed Web Server Dành cho máy chủ 8 CPU


Web Host Edition - Unlimited Domains (Server)


 
1,830,000 VNĐ
3 tháng

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng


Không giới hạn - Số tên miền

Web Host Edition - Unlimited Domains (VPS)


 
588,000 VNĐ
01 tháng

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng


Không giới hạn - Số tên miền

Web Pro Edition - 30 Domain (VPS)


 
600,000 VNĐ
3 tháng

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng


30 Domain - Số tên miền

Web Pro Edition - 30 Domain (Server)


 
600,000 VNĐ
3 tháng

- Phù hợp cho Nhà phát triển ứng dụng Web hoặc Đơn vị quản lý site của khách hàng


Không giới hạn - Số tên miền

Web Admin Edition (10 Domains) - VPS


 
405,000 VNĐ
3 tháng

Web Admin Edition (10 Domains) – sử dụng thêm Power Pack cho Windows


Web Admin Edition (10 Domains) - Server


 
405,000 VNĐ
3 tháng

Web Admin Edition (10 Domains) – sử dụng thêm Power Pack cho Windows


Plesk Power Pack (VPS)


 
330,000 VNĐ
3 tháng

Plesk Power Pack
(Quản lý PgSQL, MSSQL, Tomcat, ColdFusion)


Plesk Power Pack (Server)


 
1,014,000 VNĐ
3 tháng

Sử dụng thêm Power Pack cho Windows