Thuê Máy Chủ Vật Lý

DELL R410
 • Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU
 • 16 GB (+ 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 300GB SAS 15K 3.5' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3
DELL R610
 • 2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache CPU
 • 16 GB ( + 8GB FREE ) RAM
 • 2 x 600GB SAS 10K 2.5'' HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
DELL R620 OP1
 • Intel® Xeon® E5-2640 2,50 GHz, 12 Core, 15M Cache CPU
 • 16 GB (+ 8GB Free) RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
SERVER E5-2670

SERVER DELL R620 OP2

 • Intel® Xeon® E5-2670 2,60 GHz, 8 Core, 20M Cache CPU
 • 32 GB + 16 GB miễn phí RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
SERVER E5-2680 V2 Option 2
 • Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU
 • 16 GB + 8 GB miễn phí RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
DELL R630 OP1
 • Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU
 • RAM: 32 GB (2 x 16GB DDR4 ECC Registered DIMMs) RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
DELL R730XD OP1
 • Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU
 • RAM: 32 GB ( + 16GB FREE ) RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3
SERVER E5620
 • Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU
 • 8 GB ( +8GB FREE ) RAM
 • 1 TB SATA (Or) 240GB SSD HDD
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM miễn phí KM 3
SERVER X5650
 • Intel® Xeon® X5650 2,40 GHz, 4 Core, 12 Cache CPU
 • 8 GB ( +8GB FREE ) RAM
 • 2 x 500 GB SATA (Or) 240GB SSD HDD
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 8GB RAM Miễn phí KM 3
SERVER E5-2640
 • Intel® Xeon® E5-2640 2,50 GHz, 12 Core, 15M Cache CPU
 • 16 GB RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 240GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
E5-2680 V2 OP1
 • Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU
 • 16 GB + 8 GB miễn phí RAM
 • 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
DELL R620 OP3
 • Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25M Cache CPU
 • (4 x 8GB 12800R DDR3 ECC Registered DIMMs) RAM
 • 2 x 1TB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
SERVER E5-2680 V3
 • Intel® Xeon® E5-2680 V3 2,50 GHz, 102Core, 30M Cache, Số luồng 24. CPU
 • 16 GB ( +16 GB FREE) RAM
 • 2 x 480GB SSD HDD
 • 01 IP Address
 • 200Mbps Băng thông trong nước
 • 10Mbps Băng thông quốc tế
 • Unlimited Lưu lượng thông tin
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Tặng DirectAdmin KM 1
 • Tặng Server khi đăng ký từ 2 năm KM 2
 • Tặng 16GB RAM miễn phí KM 3