Hosting Linux

START


 
174,000 VNĐ
06 tháng

750 MB Dung lượng SSD

20 GB Băng thông

01 Website

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

STAR PLUS


 
270,000 VNĐ
06 tháng

1 GB + 500 MB Free Dung lượng SSD

50 GB Băng thông

03 Website

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

SLIVER


 
510,000 VNĐ
06 tháng

2 GB + 500 MB Free Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

05 Website

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

SLIVER PLUS


 
894,000 VNĐ
06 tháng

3 GB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

07 Website

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

GOLD


 
1,950,000 VNĐ
06 tháng

10 GB Dung lượng SSD

Unlimited Băng thông

11 Website

Unlimited Parked Domain

Unlimited MySQL Account

Backup / Scan Virus

GOLD PLUS


 
3,300,000 VNĐ
06 tháng

20 GB Disk space

Unlimited Bandwidth

11 Addon Domain

Unlimited Parked Domain

Unlimited MSSQL Account

Unlimited Email Account

Backup / Scan Virus